NOVICE

Splošne informacije glede nepremičninskega trga v Trstu.

Nepremičninski trg v Trstu predstavlja lepo priložnost za ugoden nakup nepremičnine, tako za stalno bivanje, kot tudi predvsem za investicijo. Seveda pa se nepoučenemu kupcu poraja strah zaradi nepoznavanja trga. Tukaj skušamo razložiti osnovne zadeve glede nakupa nepremičnine v Trstu.

Davki:

Predstavljamo primer, ko podjetje ali fizična oseba prodaja staro stanovanje. Glede davkov pri nakupu nepremičnin je za fizične osebe, primerljivo z našim davkom na promet nepremičnin, v Italiji davek sestavljen iz “imposta di registro”, “imposta catastale” in “imposta ipotecaria” ki znašajo:

  • imposta di registro:

2% v primeru, da gre za t.i. Prvo hišo (Prima casa) kar v praksi pomeni, da imate v kupljeni nepremičnini prijavljeno stalno prebivališče

ali

9% v primeru, da gre za t.i. Drugo hišo (Seconda casa) kar v praksi pomeni, da kupujete nepremičnino za vikend, investicijo, za oddajanje,…..

Osnova za izračun davka “imposta di registro” je ocenjena vrednost nepreminine oz. “rendita catastale” iz katere se po določeni formuli ( Rendita catastale x 1,05 x 110 za Prvo hišo (Prima casa); Rendita catastale x 1,05 x 120 za Drugo hišo (Seconda casa)) izračuna osnova za davek. V praksi je v večini primerov ta osnova nekoliko nižja od tržne cene.

  • imposta catastale je 50€
  • imposta ipotecaria je 50€

Če ni drugače dogovorjeno, po italijanski zakonodaji plača zgoraj omenjene davke kupec.

Nato je vsako leto potrebno plačati še “IMU – Imposta Municipale Propria” kar je primerljivo z našim Nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Ta se tudi izračuna po določeni formuli (glede na lokacijo, kategorijo nepremičnine,…) in se plača v dveh obrokih.
Izračun IMU: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

Višino vseh davkov se da tako izračunati pred odločitvijo o nakupu nepremičnine.

Agencijska provizija:

V italijanskem pravnem redu za nepremičninske agencije ni omejitev komu in koliko zaračunajo agencijsko provizijo za posredovanje. Tako je ta provizija odvisna od izbire vsake agencije in ponavadi znaša za kupca od 4.000€ do 5.000€ +DDV za nepremičnine vrednosti do 100.000€ oziroma od 4% do 5%+DDV za nepremičnine nad 100.000€.

Velika vačina nepremičnin se prodaja preko agencij zato se temu strošku težko izognemo.

Strošek notarja:

Tudi stroški notarja so odvisno od notarja in tipa nepremičninskega posla ter dodatnih storitev, ki jih notar opravi za stranko (npr. prenakazilo kupnine, sodni prevajalec,…). V večini primerov se giblje ta strošek med 1000€ in 2000€.

Kljub nekoliko višjim stroškom pri prometu z nepremičninami pa zaradi ugodnih cen predstavlja nakup nepremičnine v Trstu lepo priložnot.

Zakaj sodelovati z nami?

Parenzana nepremičnine je oblikovana kot butična nepremičninska agencija, kar pomeni, da ne stremimo k masovni ponudbi nepremičnin, ampak sodelujemo samo s prodajalci in kupci, ki…

Več

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Polkičite na na 040 20 11 90 ali pišite na info@parenzana.si